Från idé till utveckling - landbygdskraft för lokal utveckling på Söderslätt

Slutkonferensdokument

Program och presentationer från slutkonferensen

Program:

Tre föreningar från Söderslätt berättar om sitt arbete. FemNet, projektet Från idé till utveckling:

Sköna Trelleborg:

Södra Åby Hembygdsförening:

Skåne idag - Landsbygd och integration i siffror:

Arbetsmarknaden på landsbygden:

Jobba Grönt https://www.jobbagront.se/

Filmerna Jobba Grönt: https://www.jobbagront.se/filmer/

Nya nätverk för fler jobb på landet:

Mer mat fler jobb:

Gröna jobb för utrikesfödda kvinnor. Naturgårdsakademin:

Att söka jobb i Sverige. Så får du jobb som ny i Sverige:

Hur kan vi använda dessa möjligheter?