FemNet

Från ide till utveckling

I februari 2018 fick vi beslut från Jordbruksverket. Efter en försiktig start 2017 har vi arbetat i projektet under 2018 och 2019. Vi avslutade projektet i halvårsskiftet 2019. Vårt projekt har stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Läs mer på Leader Söderslätts webbplats https://www.leadersoderslatt.se, Jordbruksverkets webbplats https://www.jordbruksverket.se och EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling https://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

Vi samarbetar med många organisationer och föreningar i projektet. Bland andra Hela Sverige ska leva Skåne och kommunerna på Söderslätt, främst Trelleborg, Skurup och Svedala samt Skurups Sparbank. FemNet samarbetar i projektet och i sin verksamhet med Studiefrämjandet. 

Projektbibliotek

Här har vi samlat projektets dokumentation och erfarenheter samt presentationer från arrangerade aktiviteter.

Dokumentation och erfarenheter

Kort sammanfattning av innehåll och resultat:

Information om projektet finns även nedan efter Kalendarium.

Slutrapport med bilagor:

  • Slutrapport
  • Slutrapport bilaga 1, Aktiviteter
  • Slutrapport bilaga 2, Uppföljning syfte och mål

Aktiviteter

Möjligheternas Söderslätt

  • Seminarium Integration, inbjudan nedan samt se Kalendarium 2018, 21 augusti

  • Seminarium Jobbskapande och samverkan, inbjudan nedan samt se Kalendarium 2018, 12 november
  • Slutkonferens, inbjudan nedan samt se Kalendarium 2019, 10 april

Inspiration och kunskap för lokal utveckling, kurs i idéutveckling, se nedan Kalendarium 2018, 16 oktober

Mötesplatser för kvinnor 2017, 2018 och 2019, se Kalendarium nedan

Kalenderium

2019

10 april
Möjligheternas Söderslätt

Vi avslutade vårt projekt med en konferens om arbetsmarknaden på landsbygden och nya svenskar i det gröna näringslivet. Vi ville visa på de möjligheter som finns i byarna och i lokalsamhället.

Christian Lindell, analytiker hos Region Skåne gav oss en överblick på läget i Skåne. Tre föreningar på Söderslätt berättade om sin verksamhet. LRF och Arbetsförmedlingen presentade sitt arbete för kompetensförsörjning i gröna näringen och arbetet med pratik/anställning åt nya svenskar. Gröna jobb och arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor berättade Studieförbundet Vuxenskolan om genom Naturgårdsakademin. Ali Albdallah presenterade sin bok om Nytt jobb i nytt land. Och förstås fanns det tid för dialog och erfarenhets-utbyte.

Program och presentationer från konferensen finns på denna sida 

Datum: 10 april kl. 8.30-14.00
Plats: Parken - kultur- och konferenscenter, Norregatan 46-48, Trelleborg

____________________________
Välkommen till tre trevliga kvällar i Skurup!

27 februari Café och äpplen!
Lisbeth Sköld, Smen på Skramlan - café och smedja i Slimminge med konsthantverk, nybryggt kaffe och hembakade kakor

14 mars Idéer som utvecklar!
Maria Hoolmé, Toftebo Kalkon - matälskare med gårdsbutik med allt från varmrökt kalkonbröst till smakrika kalkonkorvar.
Nixi Orvoën, Nixi´s Textilverkstad - från Frankrike till Sjöbo, syateljé med personligt service "från lösning till skapelse"

3 april Sömnad och vävnader!
Anna- Stina Hultgren Lööw - Mors vävnader och handarbeten, textilt hantverk med tradition och stor kunskap

Plats: Skurups Sparbank
Ingen avgift, begränsat platsantal
inbjudan finns nedan.

2018

12 november Seminarium
Möjligheternas Söderslätt - jobbskapande och samverkan

Vi inbjöd till en dialog om jobbskapande och samverkan mellan nya svenskar och företagare. Vi ville visa på de möjligheter som finns för nya jobb och eget företagande genom särskilda insatser.

I vårt inspirationskavalkad medverkade verksamheter och projekt. Yalla Sjöbo, som är en inkluderande arbetsplats och mötesplats för människor med olika bakgrund www.yallasjobo.se
Upcycling Atelier från Rostock är ett socialt projekt för människor från olika länder med mottot "Aus Alt mach Neu" www.facebook.com/UpcyclingAtelier Projektet Easy Business underlättar genom egenanställning för nyanlända som har en affärsidé www.skanecoompanion.se

Datum: 12 november kl 12.30-16.15
Plats: Skurups Sparbank
Program:

16 oktober
Inspiration och kunskap för lokal utveckling, kurs i idéutveckling

Utbildningen vänder sig till kvinnor och män från utvecklingsgrupper på Söderslätt med intresse och engagemang för lokal utveckling, som är aktiva i en förening och vill utveckla sin förening och sin bygd. Den har sex tematiska träffar och innehåller föreläsningar och studiebesök, idéutveckling, nätverkande och erfarenhetsutbyte samt egna utvecklingsprojekt med projektcoachning. Utbildningen vänder sig till personer från ett byalag, en hembygdsförening eller annan förening eller nätverk.

Datum: 16.10, 22.10, 7.11, 20.11 samt 16 och 29 januari 2019
Plats: Folkets Hus Svedala, sal B och vid tre tillfällen hos föreningar
Tid: Kl 18.00 - 21.00, fika och smörgås kl 18.00
Inbjudan finns nedan.

21 augusti Seminarium
Möjligheternas Söderslätt - för arbete, företagande och sysselsättning

Vi bjöd på på en inspirationskavalkad och möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte för arbete, företagande och sysselsättning. Presentation om FemNet och integration på Landsbygden. Presentation av Föreningen Talenterna om Från SFI till arbete. Gruppdiskussionerna tog fram goda exempel och förslag, nycklar för inspiration.

Datum: 21 augusti kl 12.30-16.00
Plats: Skurups Sparbank
Kl 16 välkomnade Skurups kommun den som har tid och möjlighet till MöTis - en medskapande mötesplats för ökad delaktighet i samhället.

Inbjudan finns nedan. 

28 juni 
Mötesplatser för inspiration

Under sommaren 2018 arrangerade vi mötesplatser för kvinnor som en del i Skurups kommuns sommaraktiviteter för nyanlända till kommunen.

Genom mötesplatserna för kvinnor erbjuder vi en möjlighet för kvinnor att träffas, lära känna varandra och lära av varandra. Vi vill bidra till inspiration och kontakter som kan leda till företagande, arbete eller praktik samt utveckling och nya nätverk för alla. Målgruppen är både nya och "gamla" svenskar.

I Skurup har vi träffats 2 gånger.
Datum: 28 juni och 5 juli
Plats: Nils Holgersson gymnasiet
Tid: Mötesplatserna är kl 12.15 - 16.00

______________________________

22 mars
Nätverksträff med temat Kvinnor berättar på biblioteket i Skurup. Kvinnor från Mötesplatsen i Skurup sommaren 2017 berättar. Vi informerde förstås också mera om projektet. Program:

2017

Under sommaren har FemNet arrangerat mötesplatser för kvinnor som en del i Skurups kommuns sommaraktiviteter för nyanlända till kommunen.

Genom mötesplatserna för kvinnor erbjuder vi en möjlighet för kvinnor att träffas, lära känna varandra och lära av varandra. Vi vill bidra till inspiration och kontakter som kan leda till företagan-de, arbete eller praktik samt utveckling och nya nätverk för alla.

Via Delvéus, FemNets ordförande har berättat om kvinnor i dåtid och nutid på Söderslätt utifrån boken om kvinnor på Söderslätt. Marianne Andersson, LRF har berättat om landsbygdens möjligheter och vi har besökt före-tagare på landsbygden. Vi har pratat om arbetsmarknad, möjligheter att hitta jobb och att studera. Och vi har övat svenska och provat fantastisk arabisk mat.

Mötesplatsernas deltagare är
Nya svenska kvinnor som har hunnit en bit på väg och söker inspiration för att komma vidare, talar eller förstår svenska, med intresse för praktik, jobb eller att starta företag.
Svenska kvinnor som är intresserade av nätverkande, har olika bakgrund och ålder, är lokalt förankrade och kan ha intresse att utveckla idéer privat, ideellt eller i företag.

Mötena är tematiska med föreläsning och gäster, aktörer och förebilder och med tid för samtal och diskussion mellan deltagarna. Våra teman handlar om kvinnor på Söderslätt, arbete på landsbygden, företagande och ideella föreningar. Sista gången presenterar vi möjligheten att arbeta vidare i utvecklingsgrupper sk success teams. Dessutom ingår överkomliga och positiva uppgifter utifrån behov att göra till nästa gång.

I Skurup har vi träffats 5 gånger och gruppen bestod av 10 kvinnor.
Datum: 6, 13, 20, 27 juli, 3 augusti 2017

Projektbeskrivning

Vårt projekt syftar till att ge lokala utvecklingsgrupper metoder och redskap för att utveckla arbetet i lokalsamhället. Projektet har två delar - en utbildning för utvecklingsgrupper och mötesplatser för kvinnor. Delarna möts i seminarier och en konferens. Och vi dokumenterar erfarenheter och goda exempel.

Utbildningen vänder sig till kvinnor och män från utvecklingsgrupper på Söderslätt med intresse och engagemang för lokal utveckling, som är aktiva i en förening och vill utveckla sin förening och sin bygd. Den har sex tematiska träffar och innehåller föreläsningar och studiebesök, idéutveckling, nätverkande och erfarenhetsutbyte samt egna utvecklingsprojekt med projektcoachning. Deltagarna kan komma från ett byalag, en hembygdsförening eller annan förening eller nätverk.

Projektets andra del är mötesplatser för kvinnor på Söderslätt och utlandsfödda kvinnor med ett mångfalds- och integrationsperspektiv. Även här ges deltagarna olika redskap, bl a för att arbeta med anställningsbarhet och matchning för de deltagare som behöver det och att för andra att arbeta med företagande som väg till integration och egen försörjning. Fokus är kvinnor på landsbygden och möten stad-land med ett integrationsperspektiv.

Mötesplatserna bygger på möten mellan individer och att lära känna varandras liv. De svenska kvinnorna är intresserade av nätverkande och är lokalt förankrade. De invandrade kvinnorna har hunnit vara i här ett tag och förstår svenska. Viktigt är att belysa landsbygden som möjlig arbetsmarknad och att arbeta med anställningsbarhet och matchning för de deltagare som behöver det och att för andra arbeta med företagande som väg till integration och egen försörjning. Efter de fem mötena kan deltagarna som så önskar arbeta vidare med sin egen utvecklingsprocess i utvecklingsgrupper s k success teams med 4-6 deltagare, där deltagarna blir mentorer för varandra.

Projektets två delar möts i två tematiska seminarier och en avslutande konferens där bland annat projektarbetena presenteras liksom en inspirationsbok för idéutveckling baserad på erfarenheter och goda exempel från projektet.

Samverkan och medfinansiärer: Leader Söderslätt, Region Skåne, Studiefrämjandet Malmö, Hela Sverige ska leva Skåne, Skurups Sparbank samt kommunerna Trelleborg, Skurup, Svedala, Malmö och Vellinge

Vill du veta mer kontakta
Ordförande Viia Delvéus femnet@live.se
Projektledare Bodil Nilsson info@femnet.se