FemNet

Kvinnokartor

Vi är många som vill synliggöra kvinnors betydelse och kvinnors kulturarv - i ett historiskt men också i ett nutida perspektiv. Sedan gammalt har män dominerat i historiebeskrivningarna. Kvinnor har på det hela taget varit osynliga - de har mest skymtat i bakgrunden. Kvinnokartor blir en möjlighet att synliggöra kvinnors liv och arbete. Ett nätverk för för alla som arbetar med kvinnokartor i hela Sverige finns hos DEA Föreningen för kvinnohistoriskt museum www.dea-kvinnomuseer.nu

FemNet sätter Söderslätts kvinnor på kartan genom Kvinnokarta Söderslätt, som kan laddas ner nedan. 

FemNet har fortsatt sitt arbete med att synliggöra kvinnor, nu i Bara härad genom Kvinnokarta Bara härad.   

KVINNOKARTA Guide bland kvinnliga avtryck i Östersund utgiven av Meja Förening för kvinnohistoria och genusforskning 2015. 

Ny version av Östersunds kvinnokarta finns här att köpa eller ta del av digitalt: 
www.mejaforeningen.se/ostersunds-kvinnokarta


Gotlands Kvinnokarta kan beställas från Elin Hägg e-post elinhaegg@gmail.com  

Transtrands kvinnokarta är en kvinno-historisk guide till personer och platser i Transtrand i Dalarna.

Fruar & Fröknar i Fruängen en kvinnokarta.