FemNet 

Om oss 

FemNet är en ideell förening, som bildades sensommaren 2003 i Oxie, Malmös "lantliga" stadsdel.

FemNet är med i Winnet-familjen - för en jämställd tillväxt, där kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor.

FemNet samverkar med andra ResursCentra för kvinnor och med andra organisationer i olika projekt.

Vi är medlemmar i Winnet Sverige, JUS och i MIP (Malmös Ideella föreningars Paraplyorganisation) och är med i Hela Sverige Ska Leva, Skåne.

PROJEKT: Vi har samverkat kring eller har drivit och driver projekt inom jämställdhet, arbetslöshet, besöksnäring, lokal utveckling, landsbygdsutveckling:

Vi har också projektsamverkat med våra systerorganisationer i Estland, som även de heter FemNet.

Dessutom har vi initierat och ägt en föreläsarbank med hundratals föreläsare - KompetensBanken.org - som numera är såld.

Våra bloggar: soderslattskvinnor.blogspot.se femnetresurs.blogspot.se

Vi finns på Facebook 

Kvinnor i Bara härad finns på Facebook

Styrelse:

Viia Delvéus, ordf, Bodil Nilsson, kassör, Eva Månsson, Mari-Anne Jansson, Annette Pettersson, Susan Nilsson, Siv Heurlin, suppleant

Revisor: Maivy Persson, Christina Arvesen, revisorsersättare

E-post: femnet(at)live.se

Medlemsavgift: 100 kr/år - Swedbank BG 5696-5809

Information angående dataskyddsförordningen (GDPR)
I FemNet hanterar vi de personuppgifter som vi erhåller när du anmäler dig som medlem, anmäler dig till och/eller deltar i något av våra projekt eller aktiviteter eller kontaktar oss via epost eller Facebook.