FemNet

Kvinnor i Bara härad - från dåtid till nutid

Efter ett framgångsrikt arbete med Kvinnor på Söderslätt arbetar vi nu vidare med kvinnor i Bara härad. Vi inventerar, kartlägger och synliggör ta-sig-för-samma kvinnor inom häradet.

Kvinnohistoria - dåtid till nutid

Vi identifierar starka kvinnor, kvinnor som förebilder och vill också ta fram lokal kvinnohistoria för att i viss mån belysa kvinnors betydelse och kvinnors kulturarv. Vi tar fram glömda och gömda kvinnominnen och kan för-hoppningsvis därigenom öka intresset även för bygdens minnen.

Mer information finns på vår Facebooksida Kvinnor i Bara härad.

Stadsarkitekten Eva Sjölin hade ett humanistiskt - kvinnligt - sätt att se på stadsplanering. På bilden ovan Jakriborg (Hjärup), ett av hennes arbetsområden i Staffanstorp.

Kvinnokarta Bara härad

Nu finns en premiärversion av Kvinnokarta Bara härad:

Bara härad

Geografiskt innebär det hela eller delar av kommunerna Burlöv, Lomma, Lund (Genarp och Lyngby socknar), Staffanstorp och Svedala (Bara, Bjärshög, Hyby och Skabersjö socknar).

Arbetet är ideellt, men vi har fått ersättning för andra kostnader genom ett bidrag från Hela Sverige ska Leva, Skåne.

Vi samarbetar med Bara Härads Hembygdsförening och Studiefrämjandet.

Folklivskonstnären Charlotte Weibull (1917 - 2015)

Ida Ekelund (1884 - 1982) - en av de kvinnor som startade fotoateljéer under slutet av 1800-talet.

Bara Härads hembygdsmuseum