Kvinnor i Bara härad. Dåtid och nutid.

Boken är nu klar! Efter ett framgångsrikt arbete med boken "Kvinnor på Söderslätt" har vi nu arbetat vidare med kvinnor i Bara härad. Vi har inventerat, kartlagt och synliggjort ta-sig-för-samma kvinnor inom häradet.

Arbetet har varit helt ideellt. Framtagningen av boken har delfinansierats av Hela Sverige ska Leva Skåne och har skett i samverkan med Studiefrämjandet Malmö och Bara härads hembygdsförening. Boken är tryckt och publicerad med bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet och Stiftelsen Konung Gustaf IV Adolfs fond för svensk litteratur.

Vill du köpa boken? Hör av dig till femnet@live.se eller tel 040-545555. Boken kostar 240 kronor, är på drygt 300 sidor och är rikt illustrerad.                                                            

Även nätbokhandel, Adlibris och Bokus, tillhandahåller boken - då för drygt 400 kronor.

Vi anlitas också ofta till föreläsningar om såväl Kvinnor på Söderslätt som Kvinnor i Bara härad.

Kvinnohistoria - dåtid till nutid

Vi identifierar starka kvinnor, kvinnor som förebilder och vill också ta fram lokal kvinnohistoria för att i viss mån belysa kvinnors betydelse och kvinnors kulturarv. Vi tar fram glömda och gömda kvinnominnen och kan förhoppningsvis därigenom öka intresset även för bygdens minnen.

Mer information finns på vår Facebooksida Kvinnor i Bara härad.

Kvinnokarta Bara härad

Kvinnokarta Bara härad kan laddas ner här:

Bara härad

Geografiskt innebär det hela eller delar av kommunerna Burlöv, Lomma, Lund (Genarp och Lyngby socknar), Staffanstorp och Svedala (Bara, Bjärshög, Hyby och Skabersjö socknar).


Maria Collin (1864 - 1933), Lyngby. Handboksförfattare inom textilkonstområdet, entreprenör.


Ida Ekelund (1884 - 1982) - en av de kvinnor som startade fotoateljéer under slutet av 1800-talet.

Folklivskonstnären Charlotte Weibull (1917 - 2015)