FemNet

En resa om socialt företagande - för internationellt utbyte och nätverkande

FemNet driver våren 2020 ett projekt för internationellt utbyte mellan kvinnor. Projektet är finansierat av Jämställdhetsmyndigheten www.jamstalldhetsmyndigheten.se

På grund av pandemin har vi ställt in besök och aktiviteter våren 2020. Projektet genomförs våren 2021 med webinarier

Aktiviteter

Det första webinariet hölls den 23 februari med deltagare från Sverige, Tyskland, Grekland, Armenien och Estland. Vi fick en presentation av Yalla trappan i Malmö som är en förebild inom arbetsintegrerande sociala företag.

Projektbeskrivning

FemNet ska bjuda in och bidra till ett internationellt utbyte mellan kvinnor i verksamheter i sociala företag som genom att ta tillvara de enskilda deltagarnas resurser, genom egenmakt och ett demokratiskt arbetssätt bidrar till jämställdhet och social hållbarhet för enskilda deltagare och för samhället. Utbyte mellan de olika länderna ska bidra till erfarenhetsutbyte, idéutveckling och etablera eller vidareutveckla bestående kontakter och bygga ett nätverk för deltagarna och verksamheterna.

För deltagarna arrangeras en studieresa i Skåne med besök hos arbetsintegrerande sociala företag företrädesvis med koppling till textil och textilt återbruk och med kvinnor som målgrupp.

FemNet ska även bjuda in till ett seminarium på samma tema med presentation av goda exempel och erfarenhetsutbyte. Målgrupp är då även representanter för offentlig och idéburen sektor i Sydsverige, såsom organisationer, kommuner och andra som arbetar för att främja sociala företag, integration, arbetsmarknad mm.

En viktig del i projektet är att följa upp hur de etablerade kontakterna och nätverket har kommit igång och bidra med stöd eller diskussion om fortsatta kontakter t ex genom nya projekt.