FemNet

A journey about social entrepreneurship - for international exchange and networking

In this project we offer an international meeting place for women about gender equality, sustainability, empowerment and social inclusion. We high light good examples and role models of the work of social enterprises that are working with recycling, textile and handicraft. The meeting place will contribute to exchange of experience, development of new ideas, establish contacts and build a network for the participants from all countries.

Information about project partners and documents in English will be found here.

En resa om socialt företagande - för internationellt utbyte och nätverkande

FemNet driver våren 2020 ett projekt för internationellt utbyte mellan kvinnor. Projektet är finansierat av Jämställdhetsmyndigheten www.jamstalldhetsmyndigheten.se

På grund av pandemin har vi ställt in besök och aktiviteter våren 2020. Projektet genomförs våren 2021 med en serie webbseminarier.

Projektbeskrivning

FemNet ska bjuda in och bidra till ett internationellt utbyte mellan kvinnor i verksamheter i sociala företag som genom att ta tillvara de enskilda deltagarnas resurser, genom egenmakt och ett demokratiskt arbetssätt bidrar till jämställdhet och social hållbarhet för enskilda deltagare och för samhället. Utbyte mellan de olika länderna ska bidra till erfarenhetsutbyte, idéutveckling och etablera eller vidareutveckla bestående kontakter och bygga ett nätverk för deltagarna och verksamheterna.

För deltagarna arrangeras en studieresa i Skåne med besök hos arbetsintegrerande sociala företag företrädesvis med koppling till textil och textilt återbruk och med kvinnor som målgrupp. På grund av pandemin ställdes resan in våren 2020 och har ersatts av en serie webbseminarier våren 2021. 

Projektets deltagare presenteras i en serie korta dokument som finns här.

Aktiviteter

Det första webinariet hölls den 23 februari med deltagare från Sverige, Tyskland, Grekland, Armenien och Estland. Vi fick en presentation av Yalla trappan i Malmö som är en förebild inom arbetsintegrerande sociala företag. www.yallatrappan.se

Det andra webbseminariet hölls den 17 mars och vi fick en presentation av Upcycling Atelier i Rostock, Tyskland. Upcycling Atelier är ett bra exempel på hur man kan driva en mångfacetterad verksamhet och åstadkomma mycket med frivilligarbete. Facebook @upcyclingatelier.

Det tredje webbseminariet hölls den 7 april och det fjärde 21 april. Vi fick höra om verksamheter för kvinnor i norra Grekland - om entreprenörskap, sociala företag och resurscentra för kvinnor.
Ergani Center www.ergani.gr

Det femte webbseminariet hölls den 6 maj och då besökte vi Estland. Vi fick mycket intressanta presentationer från staden Valga och om det viktiga sociala arbetet där för kvinnor och utsatta grupper. Vi fick också en inspirerande presentation om mikrokrediter i Estland. https://www.youtube.com/watch?v=SCYjRnwYWNA

Det sjätte webbseminariet hölls den 28 maj. Vi fick presentationer av arbetet med socialt företagande i Armenien www.winnetarmenia.org och hos det svenska arbetsintegrerande sociala företaget Rag2Rug i Vetlanda i Småland. www.rag2rug.se

Det sjunde webbseminariet hölls den 9 juni. Tema var metoder som kan användas som stöd för arbetet i arbetsintegrerande sociala företag. Metoden Business Success Teams presenterades.