FemNet

En resa om socialt företagande - för internationellt utbyte och nätverkande

FemNet driver våren 2020 ett projekt för internationellt utbyte mellan kvinnor. Projektet är finansierat av Jämställdhetsmyndigheten www.jamstalldhetsmyndigheten.se

I projektet inbjuder FemNet till ett seminarium på Krinova i Kristianstad om socialt företagande, integration och internationella kontakter. Våra internationella och svenska gäster berättar om sitt arbete med socialt entreprenörskap för integration och sysselsättning. Coompanion Skåne informerar om stödmöjligheter för att dra igång ett arbete. Det blir tid för erfarenhetsutbyte och samtal för eventuella framtida projektsamarbeten.
ASF - arbetsintegrerande sociala företag är ett aktuellt ämne som vi vill lyfta med svenska och internationella exempel för inspiration. 

Vi har besök från Tyskland, Grekland, Armenien och Estland. Våra gäster kommer att presentera sina verksamheter och de har stor erfarenhet av internationellt projektarbete. Program och information om gästerna finns nedan:
På grund av coronaläget har vi ställt in vårens besök och aktiviteter. Vi hoppas kunna återkomma till hösten.

Projektbeskrivning

FemNet ska bjuda in och bidra till ett internationellt utbyte mellan kvinnor i verksamheter i sociala företag som genom att ta tillvara de enskilda deltagarnas resurser, genom egenmakt och ett demokratiskt arbetssätt bidrar till jämställdhet och social hållbarhet för enskilda deltagare och för samhället. Utbyte mellan de olika länderna ska bidra till erfarenhetsutbyte, idéutveckling och etablera eller vidareutveckla bestående kontakter och bygga ett nätverk för deltagarna och verksamheterna.

För deltagarna arrangeras en studieresa i Skåne med besök hos arbetsintegrerande sociala företag företrädesvis med koppling till textil och textilt återbruk och med kvinnor som målgrupp.

FemNet ska även bjuda in till ett seminarium på samma tema med presentation av goda exempel och erfarenhetsutbyte. Målgrupp är då även representanter för offentlig och idéburen sektor i Sydsverige, såsom organisationer, kommuner och andra som arbetar för att främja sociala företag, integration, arbetsmarknad mm. Program till seminariet:

FemNet ska bjuda in och bidra till ett internationellt utbyte mellan kvinnor i verksamheter i sociala företag som genom att ta tillvara de enskilda deltagarnas resurser, genom egenmakt och ett demokratiskt arbetssätt bidrar till jämställdhet och social hållbarhet för enskilda deltagare och för samhället. Utbyte mellan de olika länderna ska bidra till erfarenhetsutbyte, idéutveckling och etablera eller vidareutveckla bestående kontakter och bygga ett nätverk för deltagarna och verksamheterna.

För deltagarna arrangeras en studieresa i Skåne med besök hos arbetsintegrerande sociala företag företrädesvis med koppling till textil och textilt återbruk och med kvinnor som målgrupp.

FemNet ska även bjuda in till ett seminarium på samma tema med presentation av goda exempel och erfarenhetsutbyte. Målgrupp är då även representanter för offentlig och idéburen sektor i Sydsverige, såsom organisationer, kommuner och andra som arbetar för att främja sociala företag, integration, arbetsmarknad mm.

En viktig del i projektet är att följa upp hur de etablerade kontakterna och nätverket har kommit igång och bidra med stöd eller diskussion om fortsatta kontakter t ex genom nya projekt.