Caféträffar 65+

Caféträffar 65+

Vi välkomnar såväl kvinnor som män till caféträffar för inspiration!

Vi inleder träffarna tisdagen den 27 september kl 14 - 16.30 med föredrag av professor Bodil Jönsson, som är författare till åtskilliga böcker, bl a Tio tankar om tid, När horisonten flyttar sig - att bli gammal i ny tid, Hjälper medicinen, Tio tankar om mat, m m, och som fått en mångfald priser och utmärkelser.

När och Var? Sex tisdagseftermiddagar kl 14 - 16.30 med början den 27 september. Lokal: Studiefrämjandets stora sal på Ystadsgatan 53 i Malmö. 

Vad: Vi bjuder på eftermiddagsfika varannan tisdag med föredrag och samtal. Det blir en serie på sammanlagt sex träffar med olika informatörer/föreläsare om hälsosamt åldrande, om boende och ekonomi, sociala nätverk, sociala medier, stöd och råd m m. Dessutom trevliga samtal med andra deltagare.

Arrangör: FemNet/Seniora tillsammans med Studiefrämjandet och Röda Korset i Malmö och med bidrag från Socialstyrelsen.

Vill du deltaga i caféträffarna? Information och anmälan (obligatorisk): FemNet tel 070- 7494028 eller via email femnet@live.se senast den 23 september 2022.
Du kan också anmäla dig via Studiefrämjandet, Gott liv! Caféträffar för 65+ (studieframjandet.se)

Ingen kostnad för deltagande.

Välkommen anmäla dig!