Kvinnor i Bara härad

 
Nu är vi på gång med att försöka synliggöra dåtida men även nutida kvinnor i Bara härad.
 
Samarbete med Bara härads hembygdsförening, Hela Sverige ska leva, Skåne samt Studiefrämjandet.