Från idé till utveckling

Landsbygdskraft för lokal utveckling på Söderslätt


Möteplatser för kvinnor i Skurup juli-augusti 2017


Under sommaren har FemNet arrangerat mötesplatser för kvinnor som en del i Skurups kommuns sommaraktiviteter för nyanlända till kommunen.

Genom mötesplatserna för kvinnor erbjuder vi en möjlighet för kvinnor att träffas, lära känna varandra och lära av varandra. Vi vill bidra till inspiration och kontakter som kan leda till företagande, arbete eller praktik samt utveckling och nya nätverk för alla.


  

  


Via Delvéus, FemNets ordförande har berättat om kvinnor i dåtid och nutid på Söderslätt utifrån boken om kvinnor på Söderslätt. Marianne Andersson, LRF har berättat om landsbygdens möjligheter och vi har besökt företagare på landsbygden. Vi har pratat om arbetsmarknad, möjligheter att hitta jobb och att studera. Och vi har övat svenska och provat fantastisk arabisk mat.


Mötesplatsernas deltagare är:
Nya svenska kvinnor som har hunnit en bit på väg och söker inspiration för att komma vidare, talar eller förstår svenska, med intresse för praktik, jobb eller att starta företag.
Svenska kvinnor som är intresserade av nätverkande, har olika bakgrund och ålder, är lokalt förankrade och kan ha intresse att utveckla idéer privat, ideellt eller i företag.

Mötena är tematiska med föreläsning och gäster, aktörer och förebilder och med tid för samtal och diskussion mellan deltagarna. Våra teman handlar om kvinnor på Söderslätt, arbete på landsbygden, företagande och ideella föreningar. Sista gången presenterar vi möjligheten att arbeta vidare i utvecklingsgrupper sk success teams. Dessutom ingår överkomliga och positiva uppgifter utifrån behov att göra till nästa gång.


I Skurup har vi träffats 5 gånger och gruppen bestod av 10 kvinnor.
Datum: 6, 13, 20, 27 juli, 3 augusti
Plats 6 juli: Skurups Sparbank, Stortorget 9, Skurup
Plats övriga datum: Skurups Sparbank Arena, konferensrummet, Vaktgatan 6, Skurup
Tid: Mötesplatserna är kl 9.00 - 15.00 med förmiddagsfika. Lunchpaus kl 12.00 -13.00.

Vill du veta mera?

Ta kontakt med projektledare Bodil Nilsson, info@femnet.se  070-4800531Information om projektet


Vårt projekt syftar till att ge lokala utvecklingsgrupper metoder och redskap för att utveckla arbetet i lokalsamhället. Projektet har två delar - en utbildning för utvecklingsgrupper och mötesplatser för kvinnor. Delarna möts i seminarier och en konferens. Och vi dokumenterar erfarenheter och goda exempel i en inspirationsbok.


Utbildningen vänder sig till kvinnor och män från utvecklingsgrupper på Söderslätt med intresse och engagemang för lokal utveckling, som är aktiva i en förening och vill utveckla sin förening och sin bygd. Den har sex tematiska träffar och innehåller föreläsningar och studiebesök, idéutveckling, nätverkande och erfarenhetsutbyte samt egna utvecklingsprojekt med projektcoachning. Deltagarna kan komma från ett byalag, en hembygdsförening eller annan förening eller nätverk.


Projektets andra del är mötesplatser för kvinnor på Söderslätt och utlandsfödda kvinnor med ett mångfalds- och integrationsperspektiv. Även här ges deltagarna olika redskap, bl a för att arbeta med anställningsbarhet och matchning för de deltagare som behöver det och att för andra att arbeta med företagande som väg till integration och egen försörjning. Fokus är kvinnor på landsbygden och möten stad-land med ett integrationsperspektiv.


Mötesplatserna bygger på möten mellan individer och att lära känna varandras liv. De svenska kvinnorna är intresserade av nätverkande och är lokalt förankrade. De invandrade kvinnorna har hunnit vara i här ett tag och förstår svenska. Viktigt är att belysa landsbygden som möjlig arbetsmarknad och att arbeta med anställningsbarhet och matchning för de deltagare som behöver det och att för andra arbeta med företagande som väg till integration och egen försörjning. Efter de fem mötena kan deltagarna som så önskar arbeta vidare med sin egen utvecklingsprocess i utvecklingsgrupper s k success teams med 4-6 deltagare, där deltagarna blir mentorer för varandra.


Projektets två delar möts i två tematiska seminarier och en avslutande konferens där bland annat projektarbetena presenteras liksom en inspirationsbok för idéutveckling baserad på erfarenheter och goda exempel från projektet.


Samverkan och medfinansiärer: Leader Söderslätt LLU, Region Skåne, Studiefrämjandet Malmö, Hela Sverige ska leva Skåne samt kommunerna Trelleborg, Skurup, Svedala, Malmö och Vellinge


Vill du veta mera? Kontakta projektägaren FemNet
Ordförande Viia Delvéus femnet@live.se

Projektledare Bodil Nilsson info@femnet.se


Intresseanmälan lämnas till info@femnet.se
ange namn, kontaktuppgifter och ev förening/nätverk